Misi & Visi

Misi : Melaksanakan pengurusan program dengan amanah dan cekap, berkualiti serta menepati kehendak yang telah ditetapkan.


Visi : Menjadikan Masjid Albukhary sebagai sebuah institusi bertaraf antarabangsa yang dipenuhi dengan kegiatan ibadah dan perkembangan ilmu serta pembangunan perpaduan masyarakat yang selaras dengan tuntutan syara'.

This article comes from Masjid Albukhary
http://masjidalbukhary.com

The URL for this story is:
http://masjidalbukhary.com/modules/content/index.php?id=2